Budynki użyteczności publicznej

Projekty w tym segmencie to bardzo ciekawe opracowania, głównie ze względu na ich nietypowa funkcję użytkowa. Spośród kilku projektów wybraliśmy te ostatnie, które są w różnym stadium opracowania ale nam wydały się najciekawsze z uwagi bądź to na nietypowa lokalizację bądź to na przeznaczenie.