Projekt ogrodu zabytkowego

Prezentowany projekt ogrodu to część zabytkowego założenia parkowego w Wielkopolsce. W ramach restauracji i odbudowy pałacu, inwestor podjął się również odtworzenia oryginalnego założenia parkowego, które otacza pałac. W ramach projektu przygotowane zostały rysunki zasadzeń, uwzględniające istniejący zabytkowy drzewostan. Projektanci zajęli się uzupełnieniem tkanki roślinnej, poprzez użycie nowoczesnych form drzew, krzewów i traw ozdobnych. Powstała w ten sposób kompozycja jest utrzymana w historycznym, pierwotnym charakterze, jednak można tutaj znaleźć akcenty współczesne takie jak łąki LEDowe czy niskie kwatery z różnokolorowych traw ozdobnych.

Znaczącą częścią projektu było opracowanie detali małej architektury znajdującej się w ogrodzie – m.in. mostku, wolariery dla ptactwa czy ławek i ażurowych altan. Całość utrzymana, w nawiązującym do historycznej architektury pałacu, stylu.