Projekty ogrodów

 Kiedy możemy objąć swoim projektem całość inwestycji, czyli nie tylko kubaturę ale również otaczający krajobraz, to jest to dla nas dodatkowa satysfakcja. Chcemy bowiem aby nasze projekty bardzo mocno były powiązane z otaczającym terenem. Przy projektowaniu ogrodu, parku czy też przyległej do budynku działki, dokonujemy kompleksowej aranżacji "przestrzeni pośredniej". Zieleń jest wtedy podstawowym materiałem do budowy zaróno wnętrz architektonicznych jak i dopełnień formy. Bardzo frapująca i ciekawa praca, której efekty załączyliśmy w formie kilku przykładów.