Rozbudowa budynku biurowego UDT

Projekt rozbudowy niewielkiego budynku biurowego dla Koszalińskiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego był opracowany na dość trudnych warunkach zabudowy. Rozbudowa nie mogła bowiem przekraczać szerokości oraz wysokości budynku istniejącego. Dodatkową powierzchnie biurową zaprojektowaliśmy zatem w głębi działki. Nowy budynek połączony ażurowym łącznikiem nawiązuje skalą i formą do istniejącego obiektu. Elewacje nowej części to kompozycja wielu płaszczyzn tworzących wielowarstwowe zestawienia szkła i tynkowanych ścian. W ten sposób w dobudowanej części powstały biura o nowoczesnych wnętrzach z dobrym doświetleniem.